RÝCHLA PÔŽIČKA
PRE ZAMESTNANÝCH, ŽIVNOSTNÍKOV A STAROBNÝCH DÔCHODCOV

 • Žiadateľ o úver musí byť zamestnaný na dobu určitú alebo neurčitú
 • Nesmie byť v skúšobnej dobe ani vo výpovednej lehote
 • Nesmie mať negatívne zápisy v úverovom registri
 • ​Výška úveru: 1000€ - 10 000€
 • Splatnosť úveru: 12 - 96 mesiacov
 • Bez poplatkov za spracovanie a poskytnutie úveru
 • Mesačné bezhotovostné splátky

 • Žiadateľ o úver musí byť SZČO alebo fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia (podľa osobitých predpisov), slobodné povolanie alebo opatrovateľ pracujúci v Rakúsku
 • Doba podnikania min. 6 mesiacov
 • Nesmie mať negatívne zápisy v úverovom registri
 • Výška úveru: 1000€ - 10 000€
 • Splatnosť úveru: 12 - 96 mesiacov
 • Bez poplatkov za spracovanie a poskytnutie úveru
 • Mesačné bezhotovostné splátky

 • Žiadateľ o úver musí byť poberateľom starobného dôchodku
 • Nesmie mať negatívne zápisy v úverovom registri
 • Výška úveru: 1000€ - 10 000€
 • Splatnosť úveru: 12 - 96 mesiacov
 • Bez poplatkov za spracovanie a poskytnutie úveru
 • Mesačné bezhotovostné splátky